دفتر هماهنگی :

تماس
نشانی:
خیابان نوفل لوشاتو - خیابان بابی ساندز - شماره 46 - طبقه دوم
تهران
ایران

تلفن: 4 - 66757011 21 98 +
نمابر: 66752451 21 98 +
http://www.yamahatashar.com

اطلاعات: خواهشمند است جهت خرید آلات موسیقی با فروشگاه های مجموعه تماس حاصل فرمایید .